Obilje života

Raj za turiste

Flora i fauna čine Skadarsko jezero jedinstveno i poznato u svijetu. Bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta očarava ...

Bujna vegetacija oduvijek je fascinirala biologe ali je interesantna i običnim ljudima jer raznovrsnošću prosto mami da se predate posvetite vrijeme tom dijelu Balkana,

Flora

Na GrmožuruKada govorimo o flori Skadarskog jezera treba reći da je karakterišu brojne mediteranske i kontinentalne vrste. Ima više of 25 rijetkih i endemicnih a neke od njih su LokvanjiSkadarski dub (Quercus robur subsp. scutariensis) i vodeni kesten (Trapa natans subsp. scutariensis). Velike površine jezera zarasle su lokvanjem koji ima cvjetove u bijeloj (Nymphaea alba - bijeli lokvanj) i žutoj (Nuphar luteum - zuti lokvanj) boji, a priobalni dio prekriven je trskom (Phragmites communis).

Ptice SkadarskogDivlja guskaUpravo trska čini jezero povoljnim za naseljavanje brojnih vrsta ptica. Od posebno atraktivnih i specifičnih biljaka izdvajaju se endemične: Fritilaria gracilis, Crocus dalmaticus, Edraianthus tenuifolius, srpska ramondia - Ramondia serbica Panc., dalmatinski šafran - Crocus dalmaticus Vis., i zaštićene Orhideje (Ophrys).
Prema najnovijim istraživanjima postoji čak 930 vrsta algi i njihovih različitih formi. KormoraniOd tog broja 246 su nove alge u jezeru, a 135 su veoma rijetke u svijetu.

Posmatranje pticaNa teritoriji Skadarskog jezera postoje osim lokvanja i trske i brojne šume čija se raznovrsnost moze pripisati klimatskim, hidrografskim, geološkim, i brojnim drugim specifičnostima i svakako izvanrednom geografskom polozaju. Karakteristične su šume bjelograbica i hrasta medunca sa šipakom - Carpinetum orientalis punicosum, zajednica cera - Quercetum confertae cerris, zajednica bijele vrbe - Salicetum albo- fragilis, i zajednica šuma skadarskog luznjaka - Quercus robus ssp. scutariensis - Fraxinus oxicarpa - Periploca graeca.

Danas je zaštita biološkog diverziteta Skadarskog jezera jedan od prioritetnih zadataka Crne Gore, deklarisane kao Ekološke države.

Fauna

SokoCrni oraoSkadarsko jezero je ekološko carstvo, oaza tišine i bliskog kontakta sa netaknutom prirodom. U njemu možete naci 50 vrsta vrsta riba od kojih su autohtone vrste krap i ukljeva i jezero predstavlja najveći jezerski rezervat u Evropi. U vodama koje pripadaju Nacionalnom parku živi 39 vrsta riba od kojih su najpoznatije: ukljeva (Alburnus alburnus alborella), krap (Cyprinus caprio), jegulja (Anguilla anguilla), cipol (Mugil cephalus), skakavica (Lisa ramana) i brojne druge. Što se tice vrsta koje povremeno nastanjuju jezero tu su: zmija bjelouska (Tropidontus natrix), barska kornjača (Emysorbicularis), blavor (Ophis aurus apodus) i brojni drugi.

Skadarsko jezero je postojalište 280 vrsta ptica od kojih su neke na listi ugroženih. 73 su gnjezdarice selice; 18 su redovne prolaznice; 45 su zimski gosti; 12 vrsta redovno provode ljeto ne gnijezdeći se. U vrstu ugroženih spadaju na pelikan (Dalmatian pelican Pelecanus crispus) i kormoran (Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus). Tokom proljećne migracije broj vodenih ptica na jezeru je izuzetno velik. Mogućnost posmatranja kako od strane ornitologa, tako i od strane amatera zaljubljenika je ogromna. Na jezeru su brojni tornjevi i platforme specijalno za posmatranje prica i postavljene su na 5 ornitoloških rezervata: Manastirskoj tapiji, Grmožuru, Omerovoj gorici, Crnom žaru i Pančevom oku. Grmožur je osim po nazivu crnogorski “Alkatraz” takodje poznat i kao “ostrvo ptica”. Skadarsko jezero je za neke vrste samo privremeno odmorište tokom njihove migracije iz srednje i sjeverne Evrope ka Africi. Tome pogoduje je u zoni sučeljavanja velikih zoogeografskih oblasti (artićkih predjela, Mediterana i Sjeverne Afrike) i i jer je prosječna temperatura vode u jezeru tokom ljeta 22 Cº, a tokom zime se ne spusta ispod 11-og podioka. Možete naći primjerke afričkih vrsta ptica, kao i nekih iz zapadnog Sibira. Jezero jeste i gnijezdilište srebrnastog galeba, na Galebovom ostrvu, najvećem u Crnoj Gori te vrste. Tu su divlja patka (Anas platyrhynchos), gnjurac (Gavia imme), planinski orao (Hieraaetus fasciatus), i patuljasti orao (Hieraatus pennatus).

Što se tiče sisara oni su znatno manje vezani za močvarne biotope nego ptice i ima samo nekoliko tipičih vodenih predstavnika, od kojih su najbrojniji: - vodena rovka (Neomys fodiens), vodeni voluhar (Arvicola terrestris), i vidra (Lutra lutra). Od sisara najčesći su: obićni zec (Lepus europeus), vjeverica (Sciurus vulgaris), vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), i divlja svinja (Susus scrofa).

Od ostrva koja su jako naseljena ptičjim vrstama posebno se istice Galebovo ostrvo koje je ujedno i najvece gnjezdiliste srebrnastog galeba u Crnoj Gori. Ono što je interesantno za posjetioca da zna jeste da se morske ptice gnijezde na slatkovodnom ostrvu. Gnijezda i ptice je dozvoljeno slikati i snimati dok se naglašava da se jaja ne smjiu dirati jer su zaštićena vrsta.

Brojna interesantna ostrva ne samo da su kulturno-istorijski spomenici prošlih vremena, već predstavljaju i pravi ptićiji raj. Na ostrvu Beška posjetilac često moze vidjeti jata divljih golubova ili par malih sova. Na ostrvu Omerova gorica pak vrlo često zatećete čaplje. Medju stablima lovora postoji oko 40 gnijezda sivih čaplji, za koje se smatra da su jedina vrsta koja stanuje na lovoru. Naići ćete i na male bijele čaplje, i obje vrste spadaju u ugrožene i zakonom zašticene.